Ilmojen Korkeajännitys 1973 10 sivu 03

Ilmojen Korkeajännitys 10
1973
sivu 3

Toveri Roland
Kannen piirtäjä: Ken Barr

Toveri Roland
Alkuperä: Commando 296 (1967)
Hurricane!
(Alkup nimi: Hurricanes Over Russia)
Piirtäjä: Repetto
Teksti: Newark