Merten Korkeajännitys 1990 10 sivu 03

Merten Korkeajännitys 10
1990
sivu 3

Löydä ja Pelasta!
Kansi: VÄÄRÄ
Commando 612 (1972)
Kannen piirtäjä:
Ian Kennedy
Kansi julkaistu aiemmin
Merten Korkeajännitys 7/1973
Merten Korkeajännitys 12/1977

Alkup kansi
Commando 2294 (1989)
Piirtäjä: Jeff Bevan

Löydä ja Pelasta!
Alkuperä: Commando 2294 (1989)
Search and Rescue
Piirtäjä: Denis McLoughlin
Teksti: Alan Hemus