Gianno Forgiarini
Italia

Lehden nimi
Lännentie 1986 10
Lännentie 1986 10 sivu 03
Lännentie 1986 10 sivu 04