A.Loponen
Suomi

Lehden nimi
Jukan 03 Jukan Jättiläisliskojen Maassa
Jukan 03 Jukan Jättiläisliskojen Maassa sivu 041
Jukan 03 Jukan Jättiläisliskojen Maassa sivu 059
Jukan 03 Jukan Jättiläisliskojen Maassa sivu 090
Jukan 04 Jukan Valkeassa Kaupungissa
Jukan 04 Jukan Valkeassa Kaupungissa sivu 053