Martti Lauraéus
Suomi

Lehden nimi
Karhunen 14 Kärkimiehet