Raili & Raimo Myntti
Suomi

Lehden nimi
Le Carre 1982 Värisuora
Uljas Uusi Maailma Kurki sarja