Aino Toivettula
Suomi

Lehden nimi
Tyttö ja Lentäjä