John Cullen Murphy
*3.5.1919 - +2.7.2004
USA

Piirsi Prince Valiantia
Hal Fosterin siirtyessä eläkkeelle
1971

Lehden nimi
Prinssi Valiant 1971 1972