Matti Vuorinen
Suomi

Lehden nimi
Punainen Sulka 28