Bill Black
USA

Lehden nimi
Shokki 1974 06 sivu 05
Shokki 1975 01 sivu 10
Shokki 1975 13 sivu 47