Roger Brand
1943 - 1985
USA

Lehden nimi
Shokki 1975 11 sivu 10
Shokki 1975 11 sivu 46