Michel Blanc-Dumont
*7.3.1948
Ranska

Lehden nimi
Blueberry 41 Blueberryn Nuoruus 10
Blueberry 41 Blueberryn Nuoruus 10 sivu 03
Blueberry 42 Blueberryn Nuoruus 11
Blueberry 42 Blueberryn Nuoruus 11 sivu 03
Blueberry 42 Blueberryn Nuoruus 11 sivu 48
Blueberry 43 Blueberryn Nuoruus 12
Blueberry 44 Blueberryn Nuoruus 13
Blueberry 45 Blueberryn Nuoruus 14
Blueberry 46 Blueberryn Nuoruus 15
Blueberry 47 Blueberryn Nuoruus 16
Blueberry 48 Blueberryn Nuoruus 17
Blueberry 49 Blueberryn Nuoruus 18
Blueberry 50 Blueberryn Nuoruus 19
Blueberry 51 Blueberryn Nuoruus 20