Heikki Tiiainen
Suomi

Lehden nimi
Sarjis 1973 04 sivu 43