Nipa ja Pipa
Flip and Dip

Olivat apinalapset, jotka
kiipeilivät Nakke Nakuttajassa.

Lehden nimi
Nakke Nakuttaja sisus 1955 04 22