Professori Itikaisen Tutkimusretki s10

Professori Itikaisen Tutkimusretki
sivu 10

Ensimmäinen varsinainen
sarjakuvasivu