Professori Itikaisen Tutkimusretki s18

Professori Itikaisen Tutkimusretki
sivu 18

Prof. Itikainen afrikkalaisten
ihmissyöjien saaliina.