Ilmojen Korkeajännitys 1984 01 sivu 03

Ilmojen Korkeajännitys 1
1984
sivu 3

Kuolema Aringosta
Kansi: VÄÄRÄ
Kannen Piirtäjä:
Kannen lentokoneet: Camel ja ?

Alkup kansi (1681):
Kannen piirtäjä: Scholler
Kannen Lentokone: Mitchell

Kuolema Auringosta
Alkuperä: Commando 1681 (1983)
Out of the Sun
Piirtäjä: Nebot
Teksti: Ken Gentry