Ilmojen Korkeajännitys 1988 12 sivu 03

Ilmojen Korkeajännitys 12
1988
sivu 3

Pakoreitti
Kansi: VÄÄRÄ - Commando 1617
Kannen Piirtäjä: Ian Kennedy
Lentokone: Bloch & Me 109
Sama kansi:
Merten Korkeajännitys 12 / 1982

Alkup kansi (2162):
Piirtäjä: Ian Kennedy
Lentokone: Blenheim & Me 109

Pakoreitti
Alkuperä: Commando 2162 (1988)
Lost in France
Piirtäjä: Nebot
Teksti: Staff