Ilmojen Korkeajännitys 1991 10 alkup kansi

Ilmojen Korkeajännitys 10
1991

Alkup kansi: Commando 2373 (1990)
Piirtäjä: Ian Kennedy
Liitokone: DFS 230

Kunniavelka
Alkuperä: Commando 2373 (1990)
Word of Honour
Piirtäjä: Carlos Pino
Teksti: Alan Hemus