Ilmojen Korkeajännitys 1991 06 sivu 03

Ilmojen Korkeajännitys 6
1991
sivu 3

Maassa ja Ilmassa
Kansi: VÄÄRÄ - Commando 1316
Kannen Piirtäjä: Ian Kennedy
Lentokoneet: Tempest & Fw 190
Kansi julkaistu aiemmin:
Ilmojen Korkeajännitys 5 /1980

Alkup kansi (2424):
Piirtäjä: Terry Patrick
Lentokone: Typhoon

Maassa ja Ilmassa
Alkuperä: Commando 2424 (1990)
Tiger Hunt
Piirtäjä: Terry Patrick
Teksti: K.P.McKenzie