Ilmojen Korkeajännitys 1991 06 alkup kansi

Ilmojen Korkeajännitys 6
1991

Alkup kansi: Commando 2424 (1990)
Piirtäjä: Terry Patrick
Lentokone: Typhoon

Maassa ja Ilmassa
Alkuperä: Commando 2424 (1990)
Tiger Hunt
Piirtäjä: Terry Patrick
Teksti: K.P.McKenzie