Aavikon Korkeajännitys 1978 10 alkup kansi

Aavikon Korkeajännitys 10
1978

Heikot Jäävät Jalkoihin...
Alkup kansi:
Commando 1200 (1978)
Piirtäjä: Cortiella

Heikot Jäävät Jalkoihin...
Commando 1200 (1978)
Surrender Never!
aiempi nimi: Shellfire Rock
Piirtäjä: Carrion
Teksti: C.G.Walker