<-- Takaisin sarjaan Korkeajännitys Merten 90-luku

Edellinen numero
Merten Korkeajännitys 1990 07 sivu 03

Merten Korkeajännitys 1990 08

Seuraava numero
Merten Korkeajännitys 1990 08 alkup kansi

Tietoa lehdestä

Merten Korkeajännitys 8

1990



Vaaralliset Vedet

Kansi: VÄÄRÄ

Commando 1118 (1977)

Kannen piirtäjä:

Rapaces

Kansi julkaistu aiemmin

Merten Korkeajännitys 11/1977



Alkup kansi

Commando 2309 (1989)

Piirtäjä: Ron Brown



Vaaralliset Vedet

Alkuperä: Commando 2309 (1989)

Phantom of the Ice

Piirtäjä: Olivera

Teksti: Alan Hebden



Merten Korkeajännitys 1990 08 alkup kansi
Merten Korkeajännitys 1990 08 sivu 03