Merten Korkeajännitys 1987 12 sivu 03

Merten Korkeajännitys 12
1987
sivu 3

Voitto Miekan Terällä
Kansi: VÄÄRÄ
Commando 1605 (1982)
Kannen piirtäjä: Jeff Bevan
Kansi julkaistu
Merten Korkeajännitys 11/1982

Alkup kansi:
Commando 535 (1971)
Piirtäjä:
Gordon Livingstone

Voitto Miekan Terällä
Alkuperä: Commando 535 (1971)
Bright Blade of Courage
Piirtäjä: Gordon Livingstone
Teksti: Ken Gentry

Sisältö julkaistu oikealla kannella
Merten Korkeajännitys 3/1971