Merten Korkeajännitys 1987 12 alkup kansi

Merten Korkeajännitys 12
1987

Voitto Miekan Terällä
Alkup kansi:
Commando 535 (1971)
Piirtäjä:
Gordon Livingstone

Voitto Miekan Terällä
Alkuperä: Commando 535 (1971)
Bright Blade of Courage
Piirtäjä: Gordon Livingstone
Teksti: Ken Gentry

Sisältö julkaistu oikealla kannella
Merten Korkeajännitys 3/1971