<-- Takaisin sarjaan Korkeajännitys Merten 80-luku

Edellinen numero
Merten Korkeajännitys 1988 10 alkup kansi

Merten Korkeajännitys 1988 10 sivu 03

Seuraava numero
Merten Korkeajännitys 1988 11

Tietoa lehdestä

Merten Korkeajännitys 10

1988

sivu 3



Laivaston Sammakot

Kansi: VÄÄRÄ

Commando 1514 (1981)

Kannen piirtäjä: Ian Kennedy

Kansi julkaistu aiemmin:

Merten Korkeajännitys 12/1981



Alkup kansi:

Commando 2154 (1988)

Piirtäjä:

Staff



Laivaston Sammakot

Alkuperä: Commando 2154 (1988)

Secret of the Sea

Piirtäjä: Jose Maria Jorge

Teksti: Staff