063 Neiti Marplen Viimeinen Juttu

Neiti Marplen Viimeinen Juttu
1979
toinen painos
(1.painos 1977)

Sleeping Murder (1976)
Kirjailija: Agatha Christie
Suomentaja: Anna-Liisa Laine
Kansi: Ritva Laijoki
Sarja: SaPo 231
Kustantaja: WSOY

Neiti Marplen Viimeinen Juttu on kirjoitettu jo 40-luvulla, mutta Chrtistie määräsi sen julkaistavaksi vasta kuolemansa jälkeen.

SaPo-sarjan kirjassa (1979) lukee toinen painos, mutta on olemassa myös Suuren Suomalaisen Kirjakerhon Kirja vuodelta 1977.
Tarkoittaako painosnumerointi sitä, että ensipainos on julkaistu Kirjakerhon kirjana, vai eikö kirjakerhon kirjaa ole laskettu erilliseksi painokseksi?