KJS 1995 18 sivu 03

Korkeajännitys 18
1995
sivu 3

Tunnelirotat
Kannen Piirtäjä:
Janek Matysiak

Alkuperä: Commando 2813 (1994)
Tunnel Rats
Piirtäjä: Janek Matysiak
Teksti: Roy Rivett