Thriller Picture Library 282

Thriller Picture Library 282
1959

Spy 13 - Agentti 13
Kansi: Nino Caroselli

Spy 13 & the Nazi Fire Raisers
Piirtäjä: Reg Bunn
Teksti: R.Clegg

Tätä lehteä ei ole Arkiston paperikopioissa