Non Stop 1976 13 sivu 33

Non Stop 13
1976
sivu 33

Kansi: Yoko Tsuno
Piirtäjä: Roger Leloup

sivu 33
Yoko Tsuno
Viesti Ikuisuuteen
Piirtäjä: Roger Leloup
Teksti: Roger Leloup