Blueberry 19

Blueberry 19
2002

Pitkä Marssi
La Longue Marche (1980)
Piirtäjä: Jean Giraud
Teksti: Jean-Michel Charlier
Kustantaja: Like

Julkaistu myös
Mustanaamio 4-6 / 1990

Blueberry 19 sivu 03