Nietzsche 01 a Näin Puhui Zarathustra

Näin Puhui Zarathustra
1907
1.painos

Näin Puhui Zarathustra
Kirja Kaikille eikä Kenellekään

Also Sprach Zarathustra
Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885)

Kirjailija: Friedrich Nietzsche
sivuja: 384
Suomentaja: Aarni Kouta
Kustantaja: Otava