Nietzsche 01 b Näin Puhui Zarathustra

Näin Puhui Zarathustra
1967
4.painos

Näin Puhui Zarathustra
Kirja Kaikille eikä Kenellekään

Also Sprach Zarathustra
Ein Buch für Alle und Keinen (1883-1885)

Kirjailija: Friedrich Nietzsche
sivuja: 292
Suomentaja: J.A.Hollo
Kustantaja: Otava

Nietzsche 01 b Näin Puhui Zarathustra sivu 003
Nietzsche 01 b Näin Puhui Zarathustra sivu 004