1966 Sotataivaan Hiljaiset

Sotataivaan Hiljaiset
1966

Kirjoittanut: Laus-Dei Saxell
Kansi: Alpo Keturi
sivuja: 242
kustantaja: Kirjavirta

1966 Sotataivaan Hiljaiset takakansi