USA:laisia alkup kansia

MGM Lassie
USA:n alkuperäisiä kansia
Lassie-lehdistä, joita ei Suomessa julkaistu

MGM's Lassie 1 (jun 1950)
MGM's Lassie 2 (jan 1951)
MGM's Lassie 3 (apr-jun 1951)
MGM's Lassie 4 (jul sep 1951)

MGM's Lassie 11 (apr-jun 1953)

USAn alkup Lassie 02
USAn alkup Lassie 03
USAn alkup Lassie 04
USAn alkup Lassie 11