Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 39

Kuvitettuja Klassikkoja
Erikois-Numero 3 (1960)
Atomiaika
100 sivua

sivu 39

Classics Illustrated Special Issue 156 (US)(jun 1960)
The Atomic Age
Kansi: Gaylord Welker

Etusivu: L.B.Cole

sivu 1
Seikkailu Pohjoisessa
Adventure North
Piirtäjä: Norman Nodel

sivu 13
Pienin Hiukkanen
The Smallest Particle
Piirtäjä: Bruno Premiani

sivu 22
Atomin Sisus
Inside the Atom
Piirtäjä:

sivu 26
Atomimiilu
The Atomic Furnace
Piirtäjä: Gerald McCann

sivu 39
Taikamineraali
The Magic Mineral
Piirtäjä: Sam Glanzman

sivu 46
Näin Rakennan Säteilymittarin
How to Build a Radiation Detector
Piirtäjä:

sivu 48
Alfa, Beta ja Gamma
Alpha, Beta and Gamma
Piirtäjä: Everett Raymond Kinstler

sivu 54
Voimaa Atomeista
Atoms for Power
Piirtäjä: George Evans

sivu 64
Radioisotooppi
The Radioscope
Piirtäjä: Sam Glanzman

sivu 67
Atomit ja Teollisuus
Atoms and Industry
Piirtäjä: John Tartaglione

sivu 74
Atomit ja Maatalous
Atoms and Agriculture
Piirtäjä: Gerald McCann

sivu 81
Atomit ja Lääketiede
Atoms and Medicine
Piirtäjä: Angelo Torres

sivu 86
Parantavat Säteet
The Healing Rays
Piirtäjä: Gerald McCann

sivu 91
Huomispäivän Atomi
The Atom Tomorrow
Piirtäjä: George Evans

sivu 95
Käyttövoiman Kehitys
The Ages of Energy
Teksti 1 sivu

sivu 96
Uraanin Etsintä
The Search for Uranium
Teksti 1 sivu