<-- Takaisin sarjaan Kuvitettuja Klassikkoja

Edellinen numero
Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 38

Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 39

Seuraava numero
Kuvitettuja Klassikkoja Erikoisnumero 03 sivu 46

Tietoa lehdestä

Kuvitettuja Klassikkoja

Erikois-Numero 3 (1960)

Atomiaika

100 sivuasivu 39Classics Illustrated Special Issue 156 (US)(jun 1960)

The Atomic Age

Kansi: Gaylord WelkerEtusivu: L.B.Colesivu 1

Seikkailu Pohjoisessa

Adventure North

Piirtäjä: Norman Nodelsivu 13

Pienin Hiukkanen

The Smallest Particle

Piirtäjä: Bruno Premianisivu 22

Atomin Sisus

Inside the Atom

Piirtäjä:sivu 26

Atomimiilu

The Atomic Furnace

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 39

Taikamineraali

The Magic Mineral

Piirtäjä: Sam Glanzmansivu 46

Näin Rakennan Säteilymittarin

How to Build a Radiation Detector

Piirtäjä:sivu 48

Alfa, Beta ja Gamma

Alpha, Beta and Gamma

Piirtäjä: Everett Raymond Kinstlersivu 54

Voimaa Atomeista

Atoms for Power

Piirtäjä: George Evanssivu 64

Radioisotooppi

The Radioscope

Piirtäjä: Sam Glanzmansivu 67

Atomit ja Teollisuus

Atoms and Industry

Piirtäjä: John Tartaglionesivu 74

Atomit ja Maatalous

Atoms and Agriculture

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 81

Atomit ja Lääketiede

Atoms and Medicine

Piirtäjä: Angelo Torressivu 86

Parantavat Säteet

The Healing Rays

Piirtäjä: Gerald McCannsivu 91

Huomispäivän Atomi

The Atom Tomorrow

Piirtäjä: George Evanssivu 95

Käyttövoiman Kehitys

The Ages of Energy

Teksti 1 sivusivu 96

Uraanin Etsintä

The Search for Uranium

Teksti 1 sivu