Tonto 01 Four Colour 312

Tonto 1
Four Color 312
jan 1950

Kansi:

Kustantaja: DELL