Yoko Tsuno 02

Yoko Tsuno 2
1973

Paholaisen Urut (2004)
Albumi no 11
L´Orgue du Diable (1973)
Piirtänyt ja kertonut: Roger Leloup

Yoko Tsuno 02 x Ruutu 05
Yoko Tsuno 02 x Ruutu 05 sivu 03
Yoko Tsuno 02 x Ruutu 12