Aku Ankka 1957 05B s01

Aku Ankka 5B 1957
Kesäkaruselli
Sivu 1
Piirtäjä: Tony Strobl

Kansi: Paul Murry (Picnic Party 6)(1955)

Aku Ankka Malanga Pangassa 14 sivua
Alkup: Donald Duck - The Golden Ape of Malanga Panga (PP 6)
Piirtänyt: Tony Strobl

Malanga Panga -Peli 2 sivua

Tupu, Hupu ja Lupu 6 sivua
Alkup: Huey, Dewey & Louie - Vacation at Grandma's (PP 6)
Piirtänyt: Tony Strobl

Tiku ja Taku 8 sivua
Alkup: Chip 'n' Dale - Vacation Cottage (PP 6)
Piirtänyt: Harvey Eisenberg

Takakansi: Aku Ankka 1 sivu (DD 41)
Piirtänyt: Tony Strobl