Teräsmiehen Poika 1966 08

TERÄSMIEHEN POIKA 8/1966

Kansi: Raivoisat nyrkit
Piirtäjä: Curt Swan
Tussaaja: George Klein
Originaali: Superboy 131 (Jul 1966)

Tarina: Teräspoika:
Raivoisat nyrkit
Sivuja: 7 s.
Kirjoittaja: Otto Binder
Piirtäjä: George Papp
Tussaaja: George Papp
Originaali: Superboy:
The Fists and the Fury!
Superboy 131 (Jul 1966)

Tarina: Teräspoika:
SCPA:n koira
Sivuja: 10 s.
Kirjoittaja: ?
Piirtäjä: George Papp
Tussaaja: George Papp
Originaali: Superboy:
The Dog from S.C.P.A!
Superboy 131 (Jul 1966)

Tarina: Terässankareiden Legioona:
Terässankarittaret Terässankareita vastaan (osa 1/2)
Sivuja: 8 s.
Kirjoittaja: Jerry Siegel
Piirtäjä: John Forte
Tussaaja: John Forte
Originaali: Tales of the Legion of Super-Heroes:
The Revolt of the Girl Legionnaires
Adventure Comics 326 (Nov 1964)

Tarina: Terässankareiden Legioona:
Terässankarittarien voitto (osa 2/2)
Sivuja: 7 s.
Kirjoittaja: Jerry Siegel
Piirtäjä: John Forte
Tussaaja: John Forte
Originaali: Tales of the Legion of Super-Heroes:
The Revolt of the Girl Legionnaires
Adventure Comics 326 (Nov 1964)

Teräsmiehen Poika 1966 08 s01
Teräsmiehen Poika 1966 08 s08
Teräsmiehen Poika 1966 08 s18
Teräsmiehen Poika 1966 08 s18 kansi
Teräsmiehen Poika 1966 08 s26